ប្រេងខ្យល់ពែងមាស

ប្រសិទ្ធភាពព្យាបាល
ហិតប្រេងខ្យល់ដើម្បីបំបាត់អាការ: តឹងច្រមុះ ឈឺក្បាល ឬ លាបរឹតប្រេងខ្យល់ដើម្បីបំបាត់អាការះ សត្វទិចឬខាំ និង ឈឺសាច់ដុំ។ សូមរក្សាទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពក្រោម ៣០ អង្សាសេ ប្រេងខ្យល់នេះ សំរាប់ប្រើប្រាស់នៅលើស្បែកតែប៉ុណ្ណោះ