របៀបប្រើប្រាស់ ប្រេងខ្យល់​ពែងមាស

ប្រេងខ្យល់​ ពែងមាស

ហិតប្រេងខ្យល់ដើម្បីបំបាត់អាការ: តឹងច្រមុះ ឈឺក្បាល ឬ លាបរឹតប្រេងខ្យល់ដើម្បីបំបាត់អាការះ សត្វទិចឬខាំ និង ឈឺសាច់ដុំ។ សូមរក្សាទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពក្រោម ៣០ អង្សាសេ ប្រេងខ្យល់នេះ សំរាប់ប្រើប្រាស់នៅលើស្បែកតែប៉ុណ្ណោះ

របៀបប្រើប្រាស់ ប្រេងកូឡាពែងមាស

ប្រេងកូឡា ពែងមាស
  • ចូលលាបរឹតប្រេងកូឡានៅកន្លែងដែលឈឺដូចជា: ជង្គង់ ខ្នង ស្មា កួយដៃ ឬនៅកន្លែងដែលមានអារម្មណ៌ថាឈឺ អារម្មណ៌តានតឹង បណ្តោលមកពី ការងារ ហាត់កីឡា ឬ សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រេងកូឡាពែងមាសក៏ជួយសំរួលអាការ: រមួលក្រពើ នឹងបានធូស្រាល
  • សូមលាបប្រេងខ្យល់១ដំណក់ នៅរន្ធច្រមុះហើយដកដង្ហើមចូល នឹងជួយអោយភាពតឹងច្រមុះនឹងបានធូស្បើយ
  • សូមលាបប្រេងកូឡានៅសៀតផ្កា វាជួយបំបាត់អាការ: ឈឺក្បាល វិលមុខ និង ចង់ខ្យល់គ នឹងបានធូស្បើយ
  • សូមលាបរឹតប្រេងកូឡាលើស្បែក កន្ទួលរមាស់ សត្វទិចឬខាំ នឹងបានធូស្បើយ
  • លាបរឹតប្រេងកូឡាលើកន្លែងដែលរលាក ដែលបណ្តាលមកពី រលាកទឹកក្តៅ​  ហើយរឹតវាថ្នមៗ នឹងបានធូស្បើយ